Farské oznamy 25. októbra 2020

25.10.2020

Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 26.10. féria

Utorok 27.10. féria

Streda 28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov(v našom kostole výročie posviacky chrámu)

Štvrtok 29. 10. féria

Piatok 30. 10. féria

Sobota 31. 10. féria

Nedeľa 1. 11. Všetkých Svätých, slávnosť

b

  • V stredu 28. 10. 2020 si pripomenieme výročie posviacky nášho chrámu.

b

  • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- 100,- 50,- 33,- 30,- 10,- 4,- , poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál