Farské oznamy - 22. novembra 2020

23.11.2020

Nedeľa 22. 11. Tridsiata štvrtá NEDEĽA CEZ ROK – Krista Kráľa

Pondelok 23.11. féria

Utorok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 25. 11. féria

Štvrtok 26. 11. féria

Piatok 27. 11. féria

Sobota 28. 11. féria

Nedeľa 29. 11. PRVÁ Adventná nedeľa

b

V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch jesenná zbierka na charitu. Diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete bpodporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

b

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Na začiatku svätých omší budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 15,-10,-10,-10,-, , poslané na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál