Farské oznamy 13. decembra 2020

12.12.2020

Nedeľa 13. 12. TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE)

Pondelok 14.12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. spomienka

Utorok 15.12. féria

Streda 16. 12. féria

Štvrtok 17. 12. féria

Piatok 18. 12. féria

Sobota 19. 12. féria

Nedeľa 20. 12. ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

b

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 17.12. do 23.12.2020:

  Svätá Spoveď

  Štvrtok 17.12

  5.30 – 7.30

  11.30 – 12.30

  15.30 – 18.00

  Piatok 18.12.

  5.30 – 7.30

  11.30 – 12.30

  15.30 – 18.00

  Sobota 19.12.

  6.00 – 7.30

  17.00 – 19.00

  Nedeľa 20.12.

  6.00 – 12.30

  16.00 – 20.00

  Pondelok 21.12.

  5.30 – 7.30

  11.30 – 12.30

  15.30 – 18.00

  Utorok 22.12.

  5.30 – 7.30

  11.30 – 12.30

  15.30 – 18.00

  Streda 23.12.

  5.30 – 7.30

  11.30 – 12.30

  15.30 – 18.00

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

bb

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

b

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 19. 12. 2020 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 60,- 20,- , poslané na účet našej farnosti a 500,- 200,- 100 , darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál