Farské oznamy 18. apríla 2021

17.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 4. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 19. 4. féria

Utorok 20. 4. féria

Streda 21. 4. féria

Štvrtok 22. 4. féria

Piatok 23. 4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 24. 4. Sv. Juraja, mučeníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Budúci týždeň sa modlíme za duchovné povolania. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Na budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach bude konať zbierka na kňazský seminár.

  • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. V našom kostole môže byť prítomných 60 osôb. ov. Omše sa budú sláviť podľa rozpisu, ktorý je uvedený na internetovej stránke farnosti ako aj na nástenkách.

    Prosíme o dodržiavanie epidemiologických nariadení z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas obdobia zatvorenia chrámu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál