Farské oznamy - 13. júna 2021

12.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 6. féria

Utorok 15. 6. féria

Streda 16. 6. féria

Štvrtok 17. 6. féria

Piatok 18. 6. féria

Sobota 19. 6. féria

Nedeľa 20. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

b

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý plánujeme v termíne od 24.7. do 31.7 2021 v zariadení Škola v prírode Detvianska Huta. Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti, osobne, v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v termínoch:

Utorok 15. 6. 2021 od 16.oo – 18.oo

Streda 16. 6. 2021 od 16.00 – 18.oo

Štvrtok 17. 6. 2021 od 17.30 – 19.oo

Prosíme, aby ste hotovosť priniesli v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie. Pri platení dostanete písomne aj všetky potrebné informácie. Zároveň informujeme, že vzhľadom na kapacitu zariadenia, môžeme ešte prijať do počtu 4 deti. Ak sa rozhodnete ešte dieťa prihlásiť, stačí keď prinesiete prihlášku v týchto vyššie uvedených termínoch, zároveň aj uhradíte poplatok. Tieto informácie nájdete aj vo výveske pred kostolom a na stránke charity www.charitablumetal.sk

B

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

B

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 300,- euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál