Farské oznamy - 27. júna 2021

28.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 6. trinásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok 29. 6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Streda 30. 6. féria

Štvrtok 01. 7. féria

Piatok 02. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Sobota 03. 7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Nedeľa 04. 7. Štrnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

Túto nedeľu sa koná zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

b

V utorok 29.6. je slávnosť sv. Petra a Pavla. Sv. Omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (slovenská) a 19:00.

b

V utorok pri večernej sv. Omši 16:30, poďakujeme za končiaci školský rok.

b

Na slávnosť Petra a Pavla Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 29.6. 2021 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastní aj J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý si práve v tento deň pripomína 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.

b

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

Informácia pre rodičov k letnému táboru: Podľa rozhodnutia epidemiológov a Úradu verejného zdravotníctva, deti, ako aj animátori, účastníci letných táborov, sa budú musieť pred nástupom do tábora preukázať PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín. Povinnosť sa netýka detí do 10 rokov, tých, čo ochorenie prekonali a tých, čo sú zaočkovaní. Testy prepláca Ministerstvo školstva SR. Podrobnosti o tom, kde sa treba na test prihlásiť nájdete vo výveske charity pred kostolom, a  tiež na webstránke charity www.charitablumental.sk. Pozorne sledujte informácie  o prípadných zmenách tiež v médiách.

b

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Štefanovi Smetanovi a výpomocnému duchovnému vdp. Eduardovi Janíčkovi za ich službu v Blumentáli. Nech ich dobrotivý Pán sprevádza aj na ich novom pôsobisku.

b

1. júla privítame v našej farnosti nového kaplána vdp. Ivana Slepčana a výpomocného duchovného vdp. Jána Klimenta. Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe v našej farnosti.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- 100,-100,- 50,- 33,- poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál