Farské oznamy - 11. júla 2021

11.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 7. Pätnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 12. 7. féria

Utorok 13. 7. Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka

Streda 14. 7. féria

Štvrtok 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Sobota 17. 7. Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 18. 7. Šestnásta NEDEĽA v cezročnom období

u

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 60,- a 15,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál