Farské oznamy 18. júla 2021

18.7.2021

OZNAMY

18. júla 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 7. Šestnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 19. 7. féria

Utorok 20. 7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Streda 21. 7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Piatok 23. 7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Sobota 24. 7. féria

Nedeľa 25. 7. Sedemnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

  • Pozývame vás na podujatie Hrdí na rodinu. Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie. Podujatie sa uskutoční 24. júla 2021 o 15.00 h na Rudnayovom nám. pri Katedrále sv. Martina.

b

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 15,- 200,- a 30,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál