Farské oznamy 15.8.2021

14.8.2021

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Pondelok 16. 8. féria

Utorok 17. 8. féria

Streda 18. 8. féria

Štvrtok 19. 8. féria

Piatok 20. 8. Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka

Sobota 21. 8. Sv. Pius X., pápež, spomienka

.

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

  • Dnešná nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  • .

  • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

  • .

  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

  • .

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

  • .

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 40 euro a na účet 1000, 222, 200, 40, 50 a 60 euro.

  • .


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál