Farské oznamy 29. augusta 2021

28.8.2021

O ZNAMY

29. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 30. 8. féria

Utorok 31. 8. féria

Streda 1. 9. féria

Štvrtok 2. 9. féria

Piatok 3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 4. 9. Sv. féria

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


  • 1.9.2021 na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45.


  • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


  • Lectio divina: Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Sväté písmo pred otázkou utrpenia a bolesti”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 1. septembra, má názov „S námahou sa zo zeme budeš živiť (Gn 3,17) - Utrpenie v perspektíve viny (Gn 3,7-24)”


  • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál