Farské oznamy 8.8.2021

7.8.2021

O ZNAMY

.

8. augusta 2021

.

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 8. DEVAŤnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 9. 8. Sv. Terézia Benedikta z Kríža/Edita Stein, patrónka Európy, sviatok

Utorok 10. 8. Sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sviatok

Streda 11. 8. Sv. Klára, panna

Štvrtok 12. 8. Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

Piatok 13. 8. Sv. Poncián, pápež a sv. Hypolit, kňaz, mučeníci

Sobota 14. 8. Sv. Maximilán Kolbe, kňaz a mučeník

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

.

  • Budúca nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

  • Budúci nedeľu po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100 a 40 euro.

.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál