Fareské oznamy 5. september 2021

4.9.2021

O ZNAMY

5. septembra2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 6. 9. féria

Utorok 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Streda 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Štvrtok 9. 9. féria

Piatok 10. 9. féria

Sobota 11. 9. Sv. féria

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


  • Od 6. septembra 2021 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER. Zapísať je možné len jeden úmysel na tri mesiace.


  • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


  • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


  • V sobotu 13. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.


  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 o 18.00 na farskom úrade.


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál