Farské oznamy 12. september 2021

11.9.2021

O ZNAMY

12. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 14. 9. Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Streda 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, Slávnosť

Štvrtok 16. 9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Piatok 17. 9. féria

Sobota 18. 9. féria

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

  • Na slávnosť Sedembolestnej budú v našom kostole sv. omše 6:00, 7:30, 9:00 a 16:30, 18:00, 19:00.

  • .

  • Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie organizujeme autobusovú púť do Šaštína, máme ešte 20 voľných miest. Autobusy budú odchádzať od kostola z Floriánského námestia presne o 5:30 – nikoho nemôžeme čakať!!! Do autobusu je potrebné si zobrať respirátor. Vstupenku na sv. omšu do Šaštína je dobré mať vytlačenú. Kto chce, môže si so sebou zobrať aj stoličku na skladanie. Ak chce dať niekto poplatok za autobus, bude dobrovoľný.

  • .

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu ešte prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách.

  • .

  • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

  • .

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,- 60,- 113,- poslané na účet našej farnosti a 500,- 150,- 100,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál