Farské oznamy 19. september 2021

18.9.2021

O ZNAMY

19. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 20. 9. Sv. Andreja, Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok 21. 9. Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu, sviatok

Streda 22. 9. féria

Štvrtok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Piatok 24. 9. féria

Sobota 25. 9. féria

Nedeľa 26. 9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

  • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

.

  • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.

  • .

  • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

  • .

  • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

  • .

  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme

  • .

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 30,- 20,- 15,- poslané na účet našej farnosti a 120,- 100,- v hotovosti.

.
.
.

Režim svätých omší:

.

Počas týždňa:

Pre všetkých: 5:45; 6:30; 16:30

Očkovaní: 12:00

.

Sobota

Pre všetkých: 6:30; 18:00

.

Nedeľa

Pre všetkých: 6:00; 7:30; 10:30;

18:00 (maďarská); 19:00

Očkovaní: 9:00; 12:00; 16:30

.

Na sv. omšu pre očkovaných je potrebné preukázať sa potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

.

Na sv. omšu pre všetkých je potrebné priniesť lístok s menom, priezviskom a telefónnym číslom (aj zaočkovaní).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál