Farské oznamy 26. septembra 2021

29.9.2021

O ZNAMY

26. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Utorok 28. 9. féria

Streda 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Štvrtok 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Nedeľa 3. 10. 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

  • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

  • Dnes po sv. omšiach je zbierka na pre núdznych, trpiacich biedou a hladom na Kube.

  • Hľadáme človeka, ktorý by nám pomáhal s aranžovaním kvetov v našom chráme.

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

  • Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

  • Pozývame rodiny, deti, mládež i skôr narodených na malú cyklopúť ku Pustému kostolu – sv. Jur, Stretáme sa v sobotu 2.10.2021 o 10 hod. pred kostolom Blumentál.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 500,- 100,- 33,- poslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál