Farské oznamy 31.10.2021

30.10.2021

O ZNAMY

31. októbra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 31. 10. 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Utorok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Streda 3. 11. féria

Štvrtok 4. 1. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Piatok 5. 11. féria

Sobota 6. 11. féria

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.


  • Zbierka na misie minulú nedeľu bola 4410,-€. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.


  • Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky je možné získať počas celého mesiaca november, pričom tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.


  • Sväté omše na slávnosť Všetkých svätých budú ako v nedeľu (pre očkovaných vyhradené: 9:00, 12:00, 16:30) a sv. omša o 18:00 je slovenská. Sväté omše na spomienku Všetkých zosnulých veriacich budú pre všetkých o 5:45, 6:30, 10:30 18:00 (slovenská) a 19:00 a vyhradené pre očkovaných 9:00, 12:00, 16:30.


  • V pondelok, 1. 11. 2021 o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v utorok 2. 11. 2021 po každej sv. omši.


  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


  • V stredu 3. novembra 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: On udiera, ale aj obväzuje (Jób 5,18), Utrpenie v perspektíve výchovy (Jób 36,1-15).


  • Fórum života opäť po roku organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro a sklenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 200,- 33,- 30,- 20,-, poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál