Farské oznamy 14. novembra 2021

14.11.2021

OZNAMY

14. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 15. 11. féria

Utorok 16. 11. féria

Streda 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Štvrtok 18. 11. féria

Piatok 19. 11. féria

Sobota 20. 11. féria

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa


  • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


  • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


  • V stredu, 17. novembra nebude svätá omša ráno 5:45.


  • Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


  • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 70,- 60,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál