Farské oznamy 21. novembra 2021

21.11.2021

OZNAMY

21. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa

Pondelok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Utorok 23. 11. féria

Streda 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 25. 11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Piatok 26. 11. féria

Sobota 27. 11. féria

Nedeľa 28. 11. 1. Adventná nedeľa


  • Od pondelka sa mení covid a, preto všetky sväté omše budú v režime OP (očkovaní a po prekonaní covidu). Pri vstupe do kostola bude potrebné predložit doklad o zaočkovaní alebo prekonaní Covidu a vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo).


  • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Prosíme nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


  • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


  • Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježiš, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.


  • V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.


  • Minulý týždeň sa na Svätomartinskej zbierke vyzbieralo 3610,-€ ,za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 400,- 100,- 40,- 30,- 30,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

  • V prípade potreby pre vyslúženie sviatostí (sv. spoveď, sv. prijímanie…) 0908 330 779 (kaplán)


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál