Farské oznamy 7. novembra 2021

6.11.2021

O ZNAMY

7. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 8. 11. féria

Utorok 9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 11. 11. Sv Martina z Tours, biskupa, patróna Arcidiecézy, sviatok

Piatok 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 13. 11. féria

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


  • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


  • Srdečne pozývame veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2021. Slávnostné sväté omše budú v utorok 9. novembra o 18.00 hod., v stredu 10. novembra o 18.00 h, vo štvrtok 11. novembra o 18.00 h a v nedeľu 14. novembra o 10.30 h. Sväté omše budú slávené na poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Otcom.


  • Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 50,- 20,- 20,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál