Farské oznamy 13. marec 2022

12.3.2022

OZNAMY

13. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 3. Druhá PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 14. 3. féria

Utorok 15. 3. féria

Streda 16. 3. féria

Štvrtok 17. 3. féria

Piatok 18. 3. féria

Sobota 19. 3. Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Nedeľa 20. 3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 • Modlitba za mier

   V nedeľu 13. marca 2022 večer o 20.30 h pozývame veriacich opäť sa zjednotiť v modlitbe za mier na Ukrajine. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude viesť Eucharistickú adoráciu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, s prosbou na tento úmysel. Kto sa môže zúčastniť osobne, je veľmi srdečne vítaný. Zároveň bude priamy prenos adorácie možné sledovať prostredníctvom katolíckej TV LUX.

 • Pontifikálna svätá omša

   Vo štvrtok 17. marca 2022 o 18.30 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti začiatku Tretích európskych sociálnych katolíckych dní bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní! Celý program a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke podujatia.

 • Letný tábor

   Aj počas tohoročných letných prázdnin pripravuje Charita Blumentál pre deti týždenný letný tábor, a to v termíne od 23. júla do 30 júla 2022 v Rekreačnom zariadení Priedhorie – Pružina. Podrobnosti, kedy budú k dispozícii prihlášky, ako aj ostatné informácie včas nájdete vo výveske charity pred kostolom a na webstránke charity www.charitablumental.sk

 • 2 % Z DANE ZO MZDY

   Pripomíname, že charita Blumentál aj v roku 2022 splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy, vopred ďakujeme, ak ste sa rozhodli podporiť nás aj touto formou. Tlačivo si môžete stiahnuť z našej webstránky a nájdete ho aj v kostole na stolíku za lavicami.

 • Štúdium cirkevnej hudby

   Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2022 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy: https://www.ckba.sk/.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

   V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Jarná zbierka na charitu

   minulý týždeň sa na zbierku na charitu vyzbieralo 4250,- €, za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 60,- 50,- 33,- €. poslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál