Farské oznamy 20. marec 2022

19.3.2022

OZNAMY

20. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 21. 3. féria

Utorok 22. 3. féria

Streda 23. 3. féria

Štvrtok 24. 3. féria

Piatok 25. 3. Zvestovanie Pána, slávnosť

Sobota 26. 3. féria

Nedeľa 27. 3. ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

  • Na slávnosť Zvestovania Pána, v piatok 25. Marca 2022, bude o 17.00 h bratislavský arcibiskup, Mons. Stanislav Zvolenský, sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Ste srdečne pozvaní.

 • Pontifikálna svätá omša

  • Fórum kresťanských inštitúcií pozýva na spomienku 34. výročia Sviečkovej manifestácie, uskutoční sa 24.marca 2022. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu o 19-tej hodine v kostole Kapucínov. Po nej sa bude konať sviečkový sprievod k pamätníku, kde prebehne krátky program. Na sprievod si netreba zabudnúť sviece. Fórum pozýva povzbudiť sa z príkladu odvahy a občianskej statočnosti pre našu súčasnosť!

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30.apríla 2022 podali prihlášku na fakultu a do kňazského seminára. Bližšie informácie o prihláške sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a na stránke Kňazského seminára www.kscm.sk . Laickí absolventi magisterského štúdia môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

   Na budúci týždeň v noci, z 26.3. na 27.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

 • Pozvánka na spomienku Sviečkovej manifestácie

  Štúdium na RKCMBF UK a Prihlášky do kňazského seminára

  Zmena času

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  • Farská kknižnica opäť poskytuje svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00-11:00 a vo štvrtok 16:00-18:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

  Farská knižnica

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 50,-


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál