Farské oznamy 10. apríl 2022

9.4.2022

OZNAMY

10. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 4. PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

Pondelok 11. 4. Pondelok svätého týždňa

Utorok 12. 4. Utorok svätého týždňa

Streda 13. 4. Streda svätého týždňa

Štvrtok 14. 4. Štvrtok Pánovej večere

Piatok 15. 4. Piatok utrpenia Pána

Sobota 16. 4. Svätá Sobota

Nedeľa 17. 4. Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

  • Počas zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 5235 €, za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.

 • Zbierka na pomoc vojnovým utečencom

  Prosba z RKCMBF UK

  • Všetky potrebné informácie o spovedaní počas Svätého týždňa, svätých omší a iných podujatí nájdete vo Veľkonočných oznamoch vzadu na stolíkoch ako aj na internetovej stránke a na výveske kostola.

 • Veľkonočné oznamy

  • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Postiť sa, znamená najesť sa raz do sýta a dva krát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

 • Veľký piatok

  • Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na udržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka pri Božom hrobe

  1. Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

   Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

  Farská zbierka

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 33,-zaslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál