Farské oznamy 3. apríl 2022

6.4.2022

OZNAMY

3. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 4. PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 4. 4. féria

Utorok 5. 4. féria

Streda 6. 4. féria

Štvrtok 7. 4. féria

Piatok 8. 4. féria

Sobota 9. 4. féria

Nedeľa 10. 4. PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

  • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Zbierka bude použitá na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

   V stredu 6. apríla 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Jeho rany vás uzdravili (1Pt 2,24) - Zástupné utrpenie v perspektíve odčinenia zla (Iz 53,1-13).

   Bratislavská arcidiecéza organizuje talkshow s názvom “Adam, kde si?” Bude to večer otázok a odpovedí. Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Božidara Turzonovová a Štefan Bučko. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatre Colorato vo štvrtok 7. apríla o 20.00. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy.

 • Zbierka na pomoc vojnovým utečencom

  Lectio divina

  Pozvánka

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

  • Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii v priebehu tohto týždňa.

   • V piatok 8.4. ráno od 5:30 do 7:30, od 11:30 do 12:30 a od 15:30 – 18:00.

   • v sobotu 9.4 ráno od 6:30-7:30 od 11:00 do 12:30 a od 16:00 – 18:00

   • v nedeľu 10.4 doobeda počas všetkých sv. omší a poobede od 15:30 - 20:00.

  • Od piatku 8.4.2022 začína Veľkonočné spovedanie. Vždy budú spovedať viacerí kňazi.

 • Návšteva chorých pred Veľkou nocou

  Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

 • Pomazanie chorých

   V sobotu 9.4.2022 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 11:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

  • Budúca nedeľa 10.4.2022 je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Kvetná nedeľa

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 30,- 20,- 20,- zaslané na účet našej farnosti. A v hotovosti 200,- €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál