Archív časopisu Blumentál Jún, 2022

Farské oznamy 26. júna 2022

25.6.2022

OZNAMY

26. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 6. Trinásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 27. 6. féria

Utorok 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 29. 6. Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť

Štvrtok 30. 6. féria

Piatok 1. 7. féria

Sobota 2. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, Sviatok

Nedeľa 3. 7. Štrnásta nedeľa v cezročnom období

  • Dnes sa bude konať celosvetová zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

  • Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

   16:30 a 19:00.

 • Sväté omše na slávnosť sv. Petra a Pavla

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- 200,- 100,- 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prvopiatkový týždeň

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 12. júna 2022

  11.6.2022

  OZNAMY

  12. júna 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

  Pondelok 13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

  Utorok 14. 6. féria

  Streda 15. 6. féria

  Štvrtok 16. 6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

  Piatok 17. 6. féria

  Sobota 18. 6. féria

  Nedeľa 19. 6. Dvanásta nedeľa v cezročnom období

   • Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00,

    16:30 (s procesiou) a 19:00.

    Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

    Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

    Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

    V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

  • Sväté omše na slávnosť Božieho Tela a Krvi

   Zmena sv. omší v nedeľu 19.6.2022

   Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Pontifikálna svätá omša

   Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

   • Pozývame vás na festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 16. - 20. júna v Bratislave. Celý program a vstupenky na festival nájdete na stránke bhd.sk .

    Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskejvýchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

  • Pozvánka – BHD

   Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 300,- a 30,- poslané na účet našej farnosti.

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 5. júna 2022

  4.6.2022

  OZNAMY

  5. júna 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 5. 6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

  Pondelok 6. 6. Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka

  Utorok 7. 6. féria

  Streda 8. 6. féria

  Štvrtok 9. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

  Piatok 10. 6. féria

  Sobota 11. 6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

  Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

   • Minulý týždeň sa pri zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 3100 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

    Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
    Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

   Obdobie cez rok

   • Od pondelka 6. júna budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

    Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

    V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.

    V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

  • Zápis úmyslov svätých omší

   Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Kňazské a diakonské vysviacky:

   Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- 33,- 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti v sume a 50,- 200,- a 500,-v hotovosti..

  • Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy