Farské oznamy 3. júla 2022

2.7.2022

OZNAMY

3. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 7. Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 4. 7. féria

Utorok 5. 7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Streda 6. 7. féria

Štvrtok 7. 7. féria

Piatok 8. 7. féria

Sobota 9. 7. féria

Nedeľa 10. 7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období

  • Naša farnosť ďakuje výpomocnému duchovnému vdp. Jánovi Klimentovi za službu v Blumentáli. Nech ho dobrotivý Pán sprevádza aj na novom pôsobisku. A zároveň vítame v našej farnosti nového kaplána vdp. Mareka Vranku. Nech mu Všemohúci Pán Boh pomáha pri jeho pastoračnej službe v našej farnosti.

   Počas zbierky na dobročinné diela Sv. Otca sa v našej farnosti vyzbieralo 3075,- €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Poďakovanie

  Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

  • Slávnosť sv. Cyrila a Metoda nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.

 • Sväté omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 100,- 150,- 20,- a 10,- poslané na účet našej farnosti a 400,- v hotovosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál