Farské oznamy 7. augusta 2022

5.8.2022

OZNAMY

7. augusta 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období,

Pondelok 8. 8. Sv. Dominik, kňaz,

Utorok 9. 8. Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy,

Streda 10. 8. Sv. Vavriene, diakona mučeníka,

Štvrtok 11. 8. Sv. Klára, panny,

Piatok 12. 8. féria,

Sobota 13. 8. féria,

Nedeľa 14. 8. Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

  Hody

  Budúca nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kotola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 200,-, 50,-, 50,-, 33,-, 30,-, 20,- poslané na účet našej farnosti a 100,- a 50,- v hotovosti.

  • Úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu darcovi, ktorý daroval 1450,- € z prvej výplaty.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál