Farské oznamy 25. decembra 2022

25.12.2022

OZNAMY

25. decembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. Narodenie Pána, slávnosť

Pondelok 26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok 27. 12. Sv. Jána, Apoštola a Evanjelistu, sviatok

Streda 28. 12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok 29. 12. 5. deň oktávy Narodenia Pána

Piatok 30. 12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sobota 31. 12. 7. deň oktávy Narodenia Pána

Nedeľa 1. 1. Slávnosť Panny márie Bohorodičky

Farská zbierka

Dnes, na slávnosť Narodenia Pána, po sv. omšiach, bude farská zbierka, za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Sväté omše v Blumentáli

Sv. Štefana: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30

Sv. Silvestra: 6.30 16.30 – Ďakovná sv. omša.

O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – 25. 12. 2022

Sv. Štefan (26. 12.) – nie je prikázaný sviatok

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok – 1. 1. 2022

Zjavenie Pána - Traja Králi – 6. 1. 2023

Krst Krista Pána – 12. 1. 2023

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25. 12. 2022 – 26. 12. 2022 – nespovedáme

27. 12. 2022 – 30. 12. 2022 – spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2022 – 1. 1. 2023 – nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2023 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Slávenia v Katedrále svätého Martina

V sobotu 31. decembra 2022 bude o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Tiež pozývame všetkých veriacich na novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v nedeľu 1. januára 2023 o 10.30 ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetci sú srdečne pozvaní.

Živé jasličky

    Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.

            • Poďakovanie za milodary

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 1000,- 100,- 50,- a 33,- zaslané na účet farnosti a 500,- 300,- a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál