Farské oznamy 22. januára 2023

21.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 23. 1. féria

Utorok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok 26. 1. Sv. Timotea a Títa, biskupov, spomienka

Piatok 27. 1. féria

Sobota 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Spomienka sv. Jána Almužníka

V pondelok 23. 1. 2023 o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,-; 2 x 55,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti, 600,- a 50,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál