Archív časopisu Blumentál Február, 2023

Farské oznamy 26. februára 2023

25.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 2. Prvá pôstna nedeľa

Pondelok 27. 2. féria

Utorok 28. 2. féria

Streda 1. 3. féria

Štvrtok 2. 3. féria

Piatok 3. 3. féria

Sobota 4. 3. féria

Nedeľa 5. 3. Druhá pôstna nedeľa

   • Po omšiach prvej pôstnej nedele sa koná Jarná zbierka na charitu. Podporiť sa dá aj cez internet na stránke www.charitaba.sk. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Prvopiatkový týžd

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod.

  • nedele o 15.45 hod.

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod.

Lectio divina

V stredu 1. 3. o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Štúdium teológie na RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra 2023 magisterské štúdium kat. teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. 2023 na stránke www.frcth.uniba.sk. Uchádzači o kňazstvo sa hlásia aj v kňazskom seminári: www.kscm.sk .

Štúdium cirkevnej hudby

Cirkevné konzervatórium v Bratislave ponúka štúdium cirkevnej hudby a iných hudobných a speváckych odborov. Prihlášky sa podávajú do 20. 3. 2023. Deň otvorených dverí sa bude konať 4. 3. 2023. Informácie na www.ckba.sk .

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 103,-; 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. február 2023

22.2.2023

OZNAMY

19. február 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 2. Siedma nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 20. 2. féria

Utorok 21. 2. féria

Streda 22. 2. Popolcová streda

Štvrtok 23. 2. féria

Piatok 24. 2. féria

Sobota 25. 2. féria

Nedeľa 26. 2. Prvá pôstna nedeľa

   • Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň je prikázané zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom pokánia) a prísny pôst, ktorý znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9:00, 10.30, 12.00 a 16.30, 18.00.

 • Popolcová streda

Farská charita Blumentál

Charita Blumentál sa uchádza o Vašu podporu vo forme 2 % z dane. Príslušné tlačivo sa nachádza v kostole za lavicami a tiež na web. stránke www.charitablumental.sk . Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Charita Blumentál pozýva na fašiangové posedenie vo farskej seminárnej miestnosti (Vazovova 8) v nedeľu 19. 2. 2023 od 15:00 hod. Podujatie je možné aj podporiť darovaním koláčov a šišiek.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

Svätá omša

Na Popolcovú stredu 22. februára 2023 bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne vítaní.

Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Zbierka Slovenskej katolíckej charity

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 100,- 100,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. februára 2023

18.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 2. Siedma nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 20. 2. féria

Utorok 21. 2. féria

Streda 22. 2. Popolcová streda

Štvrtok 23. 2. féria

Piatok 24. 2. féria

Sobota 25. 2. féria

Nedeľa 26. 2. Prvá pôstna nedeľa

   • Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň je prikázané zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom pokánia) a prísny pôst, ktorý znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9:00, 10.30, 12.00 a 16.30, 18.00.

 • Popolcová streda

Farská charita Blumentál

Charita Blumentál sa uchádza o Vašu podporu vo forme 2 % z dane. Príslušné tlačivo sa nachádza v kostole za lavicami a tiež na web. stránke www.charitablumental.sk . Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Charita Blumentál pozýva na fašiangové posedenie vo farskej seminárnej miestnosti (Vazovova 8) v nedeľu 19. 2. 2023 od 15:00 hod. Podujatie je možné aj podporiť darovaním koláčov a šišiek.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

Svätá omša

Na Popolcovú stredu 22. februára 2023 bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne vítaní.

Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Zbierka Slovenskej katolíckej charity

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 100,- 100,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. februára 2023

11.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 2. Šiesta nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 13. 2. féria

Utorok 14. 2. féria

Streda 15. 2. féria

Štvrtok 16. 2. féria

Piatok 17. 2. féria

Sobota 18. 2. féria

Nedeľa 19. 2. Siedma nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

15. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Pozývame veriacich zúčastniť sa sv. omše pri príležitosti 15. výročia vzniku našej arcidiecézy. Sláviť ju bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v utorok 14. 2. 2023 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Farská charita Blumentál

Charita Blumentál sa uchádza o Vašu podporu vo forme 2 % z dane. Príslušné tlačivo sa nachádza v kostole za lavicami a tiež na web. stránke www.charitablumental.sk . Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. február 2023

3.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 2. piata nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 6. 2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Utorok 7. 2. féria

Streda 8. 2. féria

Štvrtok 9. 2. féria

Piatok 10. 2. Sv. Školastiky, panny, spomienka

Sobota 11. 2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Nedeľa 12. 2. Šiesta nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pozvanie k modlitbe za obete obchodovanie s ľuďmi

Na spomienku sv. Bakhity, 8. 2. pozýva Slovenská katolícka charita k modlitbe pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo bude vysiela na Rádiu Lumen o 21.00 hod.

Verbum Talkshow

  Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na podujatie Verbum Talkshow na tému: „Ako Benedikt XVI. Ovplyvnil moju vieru?“ Uskutoční sa 9. 2. o 19:00 hod. v Teatro Colorato. Predaj vstupeniek je na mieste alebo cez portál Invition.

Svätá omša a ruženec za pokoj vo svete

Na spomienku Panny Márie Lurdskej, sobotu 11. 2. o 18.00 hod. bude v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii svätá omša a modlitba ruženca za pokoj vo svete.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,-; 30,-; 20,- a 19,- zaslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy