Farské oznamy 19. februára 2023

18.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 2. Siedma nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 20. 2. féria

Utorok 21. 2. féria

Streda 22. 2. Popolcová streda

Štvrtok 23. 2. féria

Piatok 24. 2. féria

Sobota 25. 2. féria

Nedeľa 26. 2. Prvá pôstna nedeľa

      • Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň je prikázané zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom pokánia) a prísny pôst, ktorý znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9:00, 10.30, 12.00 a 16.30, 18.00.

  • Popolcová streda

Farská charita Blumentál

Charita Blumentál sa uchádza o Vašu podporu vo forme 2 % z dane. Príslušné tlačivo sa nachádza v kostole za lavicami a tiež na web. stránke www.charitablumental.sk . Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Charita Blumentál pozýva na fašiangové posedenie vo farskej seminárnej miestnosti (Vazovova 8) v nedeľu 19. 2. 2023 od 15:00 hod. Podujatie je možné aj podporiť darovaním koláčov a šišiek.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

Svätá omša

Na Popolcovú stredu 22. februára 2023 bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne vítaní.

Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Zbierka Slovenskej katolíckej charity

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 100,- 100,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál