Farské oznamy 30. apríla 2023

28.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 1. 5. féria

Utorok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Štvrtok 4. 5. féria

Piatok 5. 5. féria

Sobota 6. 5. féria

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

    V nedeľu 30. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V piatok 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Doobeda bude adorácia 7:00 – 11:45 hod., poobede bude 12:30 – 16:15 hod.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

Detský tábor

Charita Blumentál organizuje detský tábor v zariadení Dopravárik, Ostrý Grúň v dňoch 22. - 29. 7. 2023. Prihlasovanie bude v termíne 2. - 15. 5. (resp. do obsadenia) na stránke www.charitablumental.sk alebo vyplnením tlačiva vo farskej kancelárii.

Lectio divina

V stredu 3. 5. sa v Katedrále sv. Martina bude konať ďalšie stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,-; 20,- a 10,- € poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál