Farské oznamy 9. apríla 2023

8.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. 4. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok 10. 4. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok 11. 4. Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda 12. 4. Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok 13. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 14. 4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota 15. 4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do upratovania a príprav na slávenie Veľkej noci.

Veľkonočné obdobie

Veľkonočnou vigíliou začalo Veľkonočné obdobie. Počas neho sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Farská zbierka

Po omšiach na Veľkonočnú nedeľu bude farská zbierka. Darcom Pán Boh zaplať.

Veľkonočný pondelok

    Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30.

Procesia k úcte Božieho milosrdenstva

V druhú Veľkonočnú nedeľu sa bude konať procesia k úcte Božieho milosrdenstva. Začne o 15:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul., pokračovať bude do Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste. Následne bude adorácia a o 17:00 hod. sv. omša v kostole Panny Márie Snežnej, ktorú bude sláviť o. biskup Mons. Jozef Haľko.

Púť do Šaštína

Charita Blumentál organizuje púť do Šaštína v sobotu 22. 4. 2023. Prihlasovanie bude prebiehať v utorok 11. 4. (16:00 – 17:30 hod.) v kancelárii na Vazovovej 8. Poplatok je 4,- €. Program získate pri prihlásení.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,-; 50,-; 33,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 500,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál