Farské oznamy 7. mája 2023

6.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 8. 5. féria

Utorok 9. 5. féria

Streda 10. 5. féria

Štvrtok 11. 5. féria

Piatok 12. 5. féria

Sobota 13. 5. féria

Nedeľa 14. 5. ŠIESTA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierky na kňazský seminár

    Výnos zbierky na kňazský seminár je 3 110,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj sa modlíme loretánske litánie po sv. omši o 16:30 hod.

Púť do Lúrd

Púť lietadlom z Bratislavy do Lúrd s vdp. Jozefom Jančovičom a našim p. farárom sa uskutoční v dňoch 25.-27. 5. 2023. Informácie na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,-; 50,-; 30,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 300,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál