Farské oznamy 19.5.2024

18.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 19. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       19.5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA svätéhoslávnosť

Pondelok    20. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok        21. 5. féria

Streda         22. 5. féria

Štvrtok        23. 5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného. Kňaza, sviatok

Piatok         24. 5. féria

Sobota         25. 5. féria

Nedeľa        26. 5. NEDEĽA NAJSVäTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

a

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána

a

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 3850,- €. Pán Boh zaplať.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Oznam Charity Blumentál - pre rodičov o letnom tábore

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora organizovaného Charitou Blumentál. Rodičia detí, ktoré sa tábora zúčastnia a ktorí by chceli  získať zľavu z poplatku tak môžu urobiť v pondelok 20. mája , alebo v stredu 22. mája 2024 v kancelárii charity na  Farskom úrade na Vazovovej 8. , v čase od 16.oo - 17.30 hod.  kde zároveň uhradia platbu v hotovosti. Prosíme, aby  si pripravili presnú sumu. Ostatní rodičia vykonajú platbu priamo na účet charity.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 55,-€ poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál