Farské oznamy 26.5. 2024

28.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 26. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       26.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE

Pondelok    27. 5. féria

Utorok        28. 5. féria

Streda        29. 5. féria

Štvrtok        30. 5. NAJSVätejšieho KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť (prikázaný sviatok)

Piatok           31. 5. féria

Sobota          1. 6.   Sv. Justín, mučeník, spomienka

Nedeľa         2.6. DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

a

Prikázaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 30. 5. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Sv. omša v deň slávnosti

◦         5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole) a  19:00.

  • Sv. omša v nedeľu 2. 6.

◦         Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobratislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumentáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 65,- 20,-€ poslané na farský účet.

a

VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.”

(Treba prečítať v nedeľu 26. 5. 2024 pri všetkých svätých omšiach v rámci farských oznamov.)


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál