Farský mesačník - archív
dotazy a pripomienky posielajte na blumental@blumental.sk
Hlavná stránka Časopis Blumentál Charita Blumentál Knižnica Iné linky

Archív XII. ročníka časopisu (rok 2001)

 

November

Kam sa podel človek? | Hymnus z ofícia za zosnulých | Slávnosť všetkých svätých | Kto sme a kam smerujeme? | Toto je židovský kráľ! | Chceli ste vedieť | Odkaz La Salette dnes | Mlčať znamená súhlasiť | Znovu začať od Krista? | Farská knižnica informuje | Pracuj, akoby si mal žiť naveky a modli sa, akoby si mal umrieť hneď | Informácie


Október

O chráme trochu inak | Hymnus na slávnosť posvätenia chrámu | Reťaz ukovaná z ruží | Pútnické La Salette | Naši priatelia z neviditeľného sveta | Modlitba sv. Terézie z Lisieux za kňazov | Mlčať znamená súhlasiť | Tvár, o ktorej treba uvažovať | Organ - dôchodca? | Počuli ste? | Farská knižnica informuje | Informácie


September

Zodpovednosť, sloboda a demokracia | Hymnus na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov | Pred vekmi zvolená... | Pohoršenie a bláznovstvo, alebo Božia múdrosť a moc? | Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútostivá... | Prečo? | Účinnosť sviatostí | Stretnutie s Kristom | Mlčať znamená súhlasiť | Farská knižnica informuje | Informácie


August

Máme čo ponúknuť Európe | Hymnus zo sviatku Premenenia Pána | Posolstvo z vrchu Tábor | "Blumentálska" dogma | Spoznávajme bohatstvo myšlienok pápežských dokumentov | Predstavujeme nového kňaza farnosti | K rubrike Mlčať znamená súhlasiť | Mlčať znamená súhlasiť | Farská knižnica informuje | Informácie


Júl

Zodpovednosť za dedičstvo | Hymnus na sviatok slovanských vierozvestcov | Odkaz sviatku Navštívenia - tri pohľady na vzťah | Ich posolstvo pretrváva naveky | Milosrdná láska | Rozhovor takmer po roku | Mlčať znamená súhlasiť | Farská knižnica informuje | Informácie


Jún

V objatí jediného srdca | Hymnus na sviatok Najsvätejšej Trojice | Duch - oživovateľ | Tri osoby - jeden Boh | Eucharistia v dejinách spásy | Ján - posol a svedok | Na tejto skale postavím svoju cirkev | Aká by mala byť moja a naša viera? | Mlčať znamená súhlasiť | Pokus anglických "vedcov" zneistiť kresťanov | Aj to je možné! | Farská knižnica informuje | Informácie


Máj

Zmŕtvychvstalý odchádza, aby zostal medzi nami | Hymnus na Nanebovstúpenie Pána | MÁJ - mesiac Matky i matiek | Čo je domov? | Cesta s krížom | Veľkonočné tajomstvo - moc lásky v duchu | Fatima stále aktuálna | Mlčať znamená súhlasiť | Informácie


Apríl

Víťazstvo lásky | Hymnus na Bielu sobotu | Hlboké tajomstvá Zeleného štvrtka | Ježiš Kristus je Pán | A učeníci uverili... | Mlčať znamená súhlasiť | Mňa prenasledovali, budú aj vás... | Ako má veriaci reagovať na útoky proti Cirkvi? | Farská knižnica informuje | Informácie


Február

Katedra svätého Petra | Hymnus na sviatok Katedry sv. Petra apoštola | Obetovanie Pána v chráme | Vy ste svetlo sveta | Ich dielo prežilo veky | Eucharistická hostina | Ani mágia, ani mýty - životodarná skutočnosť | Mlčať znamená súhlasiť | Galéria + Kniha Blumentál | Farská knižnica informuje | Informácie


Január

A čo ďalej | Hymnus na sviatok Krstu Krista Kráľa | Narodenie Pána | Bohorodička - jedna z nás | Rodina je ako Božia stavba | Troch kráľov | Tí, čo očakávali oslobodenie Izraela | Kým hodiny odbijú... | Ako napodobniť mudrcov od východu (Mt 2, 1 – 23) | Mlčať, znamená súhlasiť | Farská knižnica informuje | Informácie | Ako reprezentovali


Archív ročníka 2000