Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva sa uzatvára v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. V našej farnosti sa zvyčajne sobáši v sobotu popoludní.

Príprava:

  1. Snúbenci sa zahlásia najmenej šesť mesiacov pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.
  2. Snúbenci sa pred sobášnym obradom zúčastnia na katechetických stretnutiach pred sobášom.
  3. Nácvik obradu je v týždni pred sobášom v kostole, podľa dohody so sobášiacim kňazom, zvyčajne po niektorej zo sv. omší, počas ktorej je aj možnosť prijať Sviatosť zmierenia.

.

POZNÁMKY PRE SNÚBENCOV, KTORÍ SA BUDÚ SOBÁŠIŤ V BLUMENTÁLI:

  1. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú do kancelárie farského úradu krstné listy. Krstný list nemá byť starší ako tri mesiace.
  2. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva na území dekanátov Bratislava - stred, Bratislava - juh a Bratislava - sever, je potrebné priniesť Licenciu k sobášu z farnosti jedného zo snúbencov (Can 1115 CIC).

Ak chcú mať snúbenci, z ktorých jeden býva na území našej farnosti, sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia počas úradných hodín v kancelárii farského úradu, aby im bolo vydané povolenie k sobášu (Licencia).

Bližšie informácie získate počas úradných hodín v kancelárii farského úradu, alebo e - mailom.