Farnosť Bratislava - Blumentál

P

FARSKÝ OZNAM

Od pondelka 19. apríla sú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. V našom kostole môže byť prítomných 60 osôb. Sv. Omše sa budú sláviť podľa rozpisu, ktorý je uvedený na internetovej stránke farnosti ako aj na nástenkách.

Vstup do kostola povolený len s respirátorom FFP2. Z dôvodu epidemiologickej situácie podávame sv. prijímanie len na ruku. Prosíme  vás o pochopenie. Ďakujeme.

Prosíme o dodržiavanie epidemiologických nariadení z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.