Farské oznamy 16. júna 2013

15.6.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Streda 19.6. : sv. Romualda, opáta, ľ. spom.

Piatok 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Sobota 22.6.: sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ.s.

  • Publikácia Duchovné Slovensko

Aj cez náš farský úrad máte možnosť kúpiť ako hodnotný darček pre svojich blízkych (napr. k promóciám a k jubileám) hodnotnú knižnú publikáciu Duchovné Slovensko. Obsahuje fotografie a popis mnohých sakrálnych objektov na Slovensku, vrátane nášho Blumentálskeho kostola. Knihu je možné zakúpiť za výhodnú cenu 23 EUR  v kancelárii nášho Farského úradu.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  23. júna 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Na streche tej časti budovy, ktorá sa nachádza na rohu ul. Radlinského a Vazovova, plánujeme okrem iného odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Prípravu celého projektu realizujeme v súčinnosti s pamiatkármi, úradom verejného zdravotníctva a životného prostredia, ako aj so Stavebným úradom MČ Staré Mesto a Ekonomickým oddelením Arcibiskupského úradu. Podľa predbežných odhadov bude výmena strešnej krytiny stáť viac ako 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

  • Stretnutie rodín

je dnes 16. júna 2013 na fare (Vazovova 8).

  • Oznamy Charity Blumentál

Letný tábor: Rodičia, ktorí ešte nezaplatili za letný tábor, môžu tak urobiť vo štvrtok 20. júna 2013 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 17.00 do 18.00 hod. Zároveň dostanú aj písomné podrobné informácie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál