Farské oznamy 2. júna 2013

1.6.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Streda, 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Piatok, 7.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 8.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

  • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 3. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

  • Lectio divina

V stredu 5. júna o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať  stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!” Podnetom na uvažovanie bude „Nespútaná túžba mať” a desiate Božie prikázanie. Stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 7. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 110,- €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Proces blahorečenia

Otec arcibiskup v nedeľu 9. júna 2013 o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici slávnostným zasadnutím otvorí diecéznu fázu procesu blahorečenia Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Povzbudzujeme všetkých k modlitbám za priebeh procesu, aby sme - ak to bude Božia vôľa - mohli mať ďalšieho blahoslaveného zo Slovenska.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

· Výlet a opekačka

Pozývame deti s rodičmi a kamarátmi na výlet spojený s opekačkou, ktorý bude v sobotu 8.6.2013. Stretneme sa o 13.00 hod. pred farou (Vazovova 8).

Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov:

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora v Lome nad Rimavicou. Poplatok za dieťa treba uhradiť v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v termínoch: v pondelok 10. júna 2013 od 16.oo - 18.oo hod. alebo v stredu 12. júna od 17. - 19.oo hod. Rodičia dostanú  zároveň aj potrebné písomné informácie.

Oznam pre dôchodcov:

Ešte sú voľné miesta na pripravovaný zájazd - púť do Nitry na sobotu 15. júna 2013 ktorý je  spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6,- €; prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 3. júna 2013 od 9. oo - 11.oo hod. , príp. ešte v utorok 4. júna 2013 od 17.oo - 18.oo hod., Podrobný program dostanete pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál