Farské oznamy 9. júna 2013

8.6.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Štvrtok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 10. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom  kostole.

  • Program v Katedrále

Vo štvrtok 13. júna sa o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina bude sláviť sv. omša v rámci duchovného programu počas Roku viery. V homílii zaznie katechéza na 8. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v Ducha Svätého”. Po sv. omši bude aj krátka poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti zakončená eucharistickým požehnaním.

  • Kňazské a diakonské vysviacky

V sobotu 15. júna  o 9.30 hod. sa v Katedrále sv. Martina v  Bratislave uskutoční spoločná diakonská a kňazská vysviacka kandidátov Bratislavskej arcidiecézy. Je to vzácna udalosť pre celú diecézu, ktorá bude mať 2 nových diakonov a 6 novokňazov. Za novokňaza bude vysvätený aj dp. Vladimír Mikulec, ktorý v lete 2012 vykonával v našej farnosti diakonskú prax. Pozývame Vás nielen k účasti na slávnosti vysviacky, ale aj k úprimným modlitbám za nových služobníkov oltára.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 150,- €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti, ako aj za milodar v sume 100,- €, prevedený na náš farský účet v mesiaci máj.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Nakoľko počet prihlásených detí presiahol  pôvodne plánovaný počet, ale rozhodli sme sa, že vyjdeme rodičom v ústrety a  že sa tábora zúčastnia všetky doteraz prihlásené deti. Ďalšie prihlášky však už nebude možné akceptovať, jedine evidovať ako  náhradníkov, v prípade, že sa niekto odhlási. Poplatok za dieťa treba uhradiť v kancelárii charity na Vazovovej 8  a to v termínoch: v pondelok 10. júna 2013 od 16.oo - 18.oo hod. a v stredu 12. júna od 17. - 19.oo hod.

Rodičia dostanú  zároveň aj potrebné písomné informácie.

Oznam pre dôchodcov: Ešte sú voľné miesta na pripravovaný zájazd - púť do Nitry na sobotu 15. júna, ktorý je  spojený s prehliadkou románskeho kostolíka sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Poplatok je 6 €.  Prihlásiť sa je ešte možné v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok  10. júna  od 16.oo - 18.oo hod.,  príp. ešte v stredu 12. júna   od 17.oo - 19.oo hod.  Podrobný program dostanete pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál