Farské oznamy - 18. február 2018

17.2.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 18.2.2018 je zbierka na Katolícku charitu. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

P

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodar pre našu farnosť z nedele 4.2.2018 v sume 500,- €.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
.

P

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil pre celú Cirkev piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

P

Prosba o podporu pre organ v pútnickom mieste Báč

Nadácia VÚB vyhlásila súťaž o 30 000 , ktorej sa zúčastňuje deväť organov. Medzi nimi je za našu arcidiecézu organ v pútnickom mieste Báč. Súťaž trvá do 25. februára. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: http://www.nadaciavub.sk/

P

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie

DOD sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

P

Oznam charity Blumentál

Nakoľko nám z rodinných dôvodov odchádza aktivistka – psychologička, hľadáme dobrovoľníka ochotného viesť poradňu psychologickej pomoci pre dospelých. Ak máte potrebné vzdelanie a chuť nezištne sa zapojiť do našich aktivít, prihláste sa! Kontakt je vo výveske charity a tiež na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál