Farské oznamy - 4. február 2018

3.2.2018

Poďakovanie za účasť na súťaži z náboženskej výchovy

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na súťaž z náboženskej výchovy, i tým, ktorí ju podporili. Blumentálske deti získali 1. miesto v kategórii mladších i starších žiakov.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu za milodar na kostol v sume 300 Euro.

P

Výberové konanie na Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej P.G.Frassatiho

Hľadáme učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika a majstra odbornej výchovy – mechanik počítačových sietí, alebo mechanik elektrotechnik. Podrobné informácie sú na výveske.

P

Svätá omša s kardinálom Müllerom

V pondelok 5.2.2018 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 7.2.2018 o 20.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť stretnutie Lectio divina s názvom „Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“ (Lk1,39-58).

P

Modlitbové stretnutie za obete obchodovania

Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie Taizé za obete obchodovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.2.2018 v kostole Milosrdných bratov po svätej omši o 19:30 hod.

P

Fašiangové posedenie

Na nedeľu 11. februára 2018 pripravuje Charita Blumentál tradičné fašiangové posedenie, na ktoré všetkých srdečne pozývame. Začína od 15.00 hod v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity pred kostolom.

P

Prosba o 2 % z dane zo mzdy

Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2018 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2017. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál