Farské oznamy - 6. septembra 2020

4.9.2020

Nedeľa 6. 9. DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 7. 9. sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov, spomienka

Utorok 8. 9. Narodenie Panny Márie, sviatok

Streda 9. 9. féria

Štvrtok 10. 9. féria

Piatok 11. 9. féria

Sobota 12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 13. 9. DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER budeme zapisovať od pondelka 7. septembra 2020. Zapísať je možno jednu svätú omšu na tri mesiace.

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

V nedeľu 13. septembra 2020 bude presunutá Zbierka na Boží hrob.

b

Vincentská rodina na Slovensku plánuje v roku 2020 uskutočniť v poradí už 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorá získava finančné prostriedky na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí na misiách v zahraničí i na pomoc núdznym ľuďom na Slovensku. Zbierka prebieha od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na rôznych verejných priestranstvách. Údaje súvisiace so zbierkou sú dostupné na www.bojprotihladu.sk .

b

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete.

b

Organizácie za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život pozývajú veriacich na verejné zhromaždenie s názvom Krok za život, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:30 hod. pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Zhromaždením si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetci sú srdečne pozvaní.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 50,- a 50,- €, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,- 40,- darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál