Archív pre rubriku ‘farské oznamy’

Farské oznamy - 13. júna 2021

12.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 6. féria

Utorok 15. 6. féria

Streda 16. 6. féria

Štvrtok 17. 6. féria

Piatok 18. 6. féria

Sobota 19. 6. féria

Nedeľa 20. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

b

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý plánujeme v termíne od 24.7. do 31.7 2021 v zariadení Škola v prírode Detvianska Huta. Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti, osobne, v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v termínoch:

Utorok 15. 6. 2021 od 16.oo – 18.oo

Streda 16. 6. 2021 od 16.00 – 18.oo

Štvrtok 17. 6. 2021 od 17.30 – 19.oo

Prosíme, aby ste hotovosť priniesli v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie. Pri platení dostanete písomne aj všetky potrebné informácie. Zároveň informujeme, že vzhľadom na kapacitu zariadenia, môžeme ešte prijať do počtu 4 deti. Ak sa rozhodnete ešte dieťa prihlásiť, stačí keď prinesiete prihlášku v týchto vyššie uvedených termínoch, zároveň aj uhradíte poplatok. Tieto informácie nájdete aj vo výveske pred kostolom a na stránke charity www.charitablumetal.sk

B

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

B

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 300,- euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6.júna 2021

6.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 6. desiata NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 7. 6. féria

Utorok 8. 6. féria

Streda 9. 6. féria

Štvrtok 10. 6. féria

Piatok 11. 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota 12. 6. Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 13. 6. jedenásta NEDEĽA v cezročnom období

b

Od 7. júna 2021 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace JÚL, AUGUST a SEPTEMBER. Zapísať je možné len jeden úmysel na tri mesiace.

b

Dňa 12. júna o 9.30 h v Katedrále sv. Martina budú kňazské a diakonské vysviacky. Vzhľadom na platné hygienické opatrenia informujeme, že vstup do katedrály bude povolený len prihláseným kňazom a tiež pozvaným ľuďom so vstupenkou. Slávnosť bude možné sledovať na TV LUX. Ďakujeme za pochopenie.

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 30,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 30. mája 2021

29.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 30.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

Pondelok 31. 5. féria

Utorok 1. 6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Streda 2. 6. féria

Štvrtok 3. 6. NAJSVätejšIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 4. 6. féria

Sobota 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 6. 6. desiata NEDEĽA v cezročnom období

b

Vo štvrtok 3. 6. 2021 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 a 19.00. Z dôvodu stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

V stredu 2. júna 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12, 1-13).

b

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti darovaných 500,- .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. mája 2021

26.5.2021

Nedeľa 23.5. Zoslanie ducha svätého, slávnosť

Pondelok 24.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 25.5. féria

Streda 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok 27.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok

Piatok 28.5. féria

Sobota 29. 5. féria

Nedeľa 30. 5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

b

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť modlíme Anjel Pána.

b

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 2045,- €.

b

Termín prihlasovanie detí do letného tábora v Detvianskej Hute plánovaného v termíne od 24. júla do 31. júla 2021, je možné do 30. mája 2021. Prihlášky nájdete na internetovej stránke charity a v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v kancelárii farského úradu, počas úradných hodín. Ostatné informácie včas nájdete vo výveske charity pred kostolom, aj na našej internetovej stránke.

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,- 30,- 20,- 15,-poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 150,- 45,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. mája 2021

15.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 16.5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 17.5. féria

Utorok 18.5. féria

Streda 19.5. féria

Štvrtok 20.5. féria

Piatok 21.5. féria

Sobota 22. 5. féria

Nedeľa 23. 5. Zoslanie Ducha Svätého

b

Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

b

Od 19 mája začne Farská knižnica sv. Kataríny opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00 – 11:00 a vo štvrtok 16:00 – 18:00.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 60,- 20,-poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. mája 2021

8.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 9.5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 10.5. féria

Utorok 11.5. féria

Streda 12.5. féria

Štvrtok 13.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Sobota 15. 5. féria

Nedeľa 16. 5. siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

Vo štvrtok 13. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a o 19.00 hod.

b

Štvrtok 13. mája budú v našej farnosti kňazi a zamestnanci televízie Lux. Po svätých omšiach bude možnosť navštíviť klubový stánok TV LUX, ktorý bude vonku pred kostolom a za milodar si vziať DVD Fatima, knihy, ktoré poznáte z TV LUX, alebo predmety s logom televízie. Taktiež bude možné stať sa členom klubu priateľov. Sv. omšu o 12.00 bude slúžiť otec Jozef Kováčik a 16.30 otec Marián Bér.

b

Na budúcu nedeľu 16. mája sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája do 15. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 190,- 100,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 70,- 50,- a 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. mája 2021

4.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 2.5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Utorok 4.5. Sv. Floriána, ľubovolná spomienka

Streda 5.5. féria

Štvrtok 6.5. féria

Piatok 7.5. féria

Sobota 8. 5. féria

Nedeľa 9. 5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

V nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa vyzbieralo na kňazský seminár 1570 euro. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

V stredu 5. mája 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26).

b

V stredu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu prerušíme o 11:30 a po sv. omši bude pokračovať od 12:30 do 16:15 kde sa ukončí eucharistickým požehnaním pred večernou sv. omšou.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 100,- 50,- 50,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. apríla 2021

24.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok 26. 4. féria

Utorok 27. 4. féria

Streda 28. 4. féria

Štvrtok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Piatok 30. 4. féria

Sobota 1. 5. Sv. Jozefa, robotníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 2. 5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas pandémie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. apríla 2021

17.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 4. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 19. 4. féria

Utorok 20. 4. féria

Streda 21. 4. féria

Štvrtok 22. 4. féria

Piatok 23. 4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 24. 4. Sv. Juraja, mučeníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Budúci týždeň sa modlíme za duchovné povolania. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Na budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach bude konať zbierka na kňazský seminár.

  • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. V našom kostole môže byť prítomných 60 osôb. ov. Omše sa budú sláviť podľa rozpisu, ktorý je uvedený na internetovej stránke farnosti ako aj na nástenkách.

    Prosíme o dodržiavanie epidemiologických nariadení z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas obdobia zatvorenia chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy