Obsah čísla:

Strana 1:

O chráme trochu inak

Hymnus na slávnosť posvätenia chrámu

Strana 2:

Reťaz ukovaná z ruží

Pútnické La Salette

Strana 3:

Naši priatelia z neviditeľného sveta

Modlitba sv. Terézie z Lisieux za kňazov

Strana 4-5:

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 5:

Tvár, o ktorej treba uvažovať

Strana 6:

Organ - dôchodca?

Strana 7:

Počuli ste?

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie