Obsah čísla:

Strana 1:

Kam sa podel človek?

Hymnus z ofícia za zosnulých

Strana 2:

Slávnosť všetkých svätých

Kto sme a kam smerujeme?

Strana 3:

Toto je židovský kráľ!

Strana 4:

Chceli ste vedieť

Strana 5:

Odkaz La Salette dnes

Strana 6:

Mlčať znamená súhlasiť

Znovu začať od Krista

Strana 7:

Farská knižnica informuje

Pracuj, akoby si mal žiť naveky a modli sa, akoby si mal umrieť hneď

Strana 8:

Informácie