Hymnus z ofícia za zosnulých

Ježišu, ty si plakal tiež

nad smrťou svojho priateľa;

no tvoja sila Lazára

živého z hrobu vyviedla.

 

Na kríži Otca prosil si

za vrahov, čo ťa tupili;

a tvoje ústa lotrovi

kajúcemu raj sľúbili.

 

Matku si zveril Jánovi

prv, než si skonal na kríži,

aby nás pred zlým chránila,

keď sa smrť ku nám priblíži.

 

Daj, Kriste, svojim veriacim,

ktorých si krvou vykúpil,

by každý k tebe do neba

z údolia smrti vystúpil.

 

Zavolaj našich zosnulých

ta, kde niet smrti, do neba;

z tohto sveta odišli,

nech žijú večne pre teba. Amen.