Farská knižnica informuje

Pred niekoľkými týždňami sme začali písať dejiny tretieho tisícročia. Niektorí úspešne, iní menej. Ale všetci máme v hĺbke srdca určitý nepokoj, pocit, že máme dlh voči Bohu. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, lebo pre seba si nás stvoril, Bože, vyznáva už sv. Augustín. Ako nájsť pokoj, vnútornú vyrovnanosť, ťažisko, ktoré sa v búrkach času nevychýli a nespôsobí katastrofu.

V 16. storočí sa sv. Ignácovi podaril geniálny objav – objavil možnosť nájsť v sebe stred pomocou duchovných cvičení. Ako pôsobí cvičenie a rehabilitácia na telo poznáme, ale prínos cvičení pre ducha? Odvtedy touto cestou a podľa tohto návodu urobilo mnoho ľudí v sebe poriadok, usporiadalo svoju rozhádzanú hierarchiu hodnôt a našlo pokoj. Duch ostal, ale forma sa rokmi menila. Pod túto zmenu sa podpísali duchovné skúsenosti, psychologické poznatky, nový duch času, iné časy. A tak sa kvalita len zvýšila. To sa dá povedať aj o veľmi dobrom knižnom sprievodcovi duchovnými cvičeniami od verbistu Bartolomeja Barátha (kedysi pôsobil v Blumentáli ako kaplán): Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou. Áno, práve toto potrebujeme. Uviesť náš život, naše problémy, naše cesty, naše boje a prehry, naše víťazstvá, naše kríže a pády do súladu s Božou vôľou. Nemôže v nás a okolo byť priestor, ktorý by nebol zasiahnutý Božím duchom. Bohu nemôže patriť len čas svätej omše a našich modlitieb, on chce, aby sme ho vpustili aj do tých najvnútornejších priestorov, do pivnice nášho srdca. Iste to nie je ľahké, sú tam poschovávané udalosti a skutky, na ktoré tak túžime zabudnúť. Ale to sa nedá, dá sa ich len uzdraviť a presvietiť v Božom svetle. A práve o to ide autorovi, ktorý je veľmi skúsený exercitátor. Držiac sa rukoväti sv. Ignáca, transformuje svoje skúsenosti pri hľadaní Božej vôle v našich životoch.

Kniha nie je veľmi vhodná na jednoduché čítanie, je to skôr návod na cvičenie, na praktizovanie, na zakúšanie. To, že to bude dlhšie ako na štyri týždne pôvodnej Ignácovej koncepcie, spoznáte hneď po úvodných stránkach, keď vás autor prinúti ísť po neobjavených cestách vášho vnútra a hľadať. Hľadať ten poklad, zakopaný hlboko vo vás. Najprv nájdete veľa balastu, bahna a zeminy, ale inak sa poklad vykopať nedá. Treba odstrániť sutinu, nanosenú v priebehu rokov nášho povrchného života. Je to únavné, občas nudné, bolestivé hľadanie. Ale ovocie bude nakoniec výborné a poklad cenný – život v súlade s Božím plánom, s jeho vôľou. Naplníte Boží zámer, pre ktorý vás poslal na tento svet. Odmenou vám bude hlboký pokoj, ktorý vám svet nemôže dať. Želám vám, aby ste „uvideli a skúsili, aký dobrý je Pán“.

M. Šandorová