Obsah čísla:

Strana 1:

Víťazstvo lásky

Hymnus na Bielu sobotu

Strana 2-3:

Hlboké tajomstvá Zeleného štvrtka

Strana 3-4:

Ježiš Kristus je Pán

A učeníci uverili...

Strana 4-5:

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 6:

Mňa prenasledovali, budú aj vás...

Ako má veriaci reagovať na útoky proti Cirkvi?

Strana 7:

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie